Turvatöötaja ringkäikude haldamine

Probleemid

 • Turvatöötaja kohapealse tegevuse jälgimine on keeruline või võimatu.
 • Keeruline on kliendile tagada, et turvatöötajad teevad territooriumil õigeaegselt ringkäike ja viivad ringkäigu täisulatuses lõpuni.
 • Võib esineda vahejuhtumeid, mis on tingitud tööülesannete mittenõuetekohasest täitmisest turvatöötajate poolt.
 • Paberaruanded lähevad kaduma ning nende analüüsimine on keeruline.
 • Tsentraliseeritud väljasõidu ankeetide uuendamine on keeruline.
 • Töötajate väljaõppele kulub palju aega.

Jälgige turvatöötajate ringkäike mobiiltelefoni ja NFC-kiipiga

 • Igasse kontrollpunkti paigaldatakse vastupidav NFC-kiip.
 • Kontrollpunkti külastus salvestatakse siis, kui telefon asetatakse huvipunktis asuva NFC-kiibile.
 • NFC-kiip tuvastab täpse asukoha.
 • Turvatöötajalt on võimalik koguda lisateavet, näiteks objekti seisukorra kohta ja fotosid mobiiltelefoni kaamerast.
 • Turvatöötajaid teavitatakse eelseisvatest ringkäikudest ajagraafiku alusel.

Säästke uute töötajate koolitamiseks kuluvat aega

 • Miratag peab meeles kõiki toiminguid, mida tuleb perioodiliselt teostada.
 • Töötajaid teavitatakse sellest, kui tööülesande esitamise tähtaeg on kätte jõudnud, saates telefoni kiirteavituse.
 • Rakenduse kalendris kuvatakse eelseisvate ülesannete igapäevast loendit.
 • Miratag jälgib ülesannete täitmist ja saadab järelevalve eest vastutavatele töötajatele e-posti ja SMS-teavitused.

Saage vajadusel juurdepääs kõigile aruannetele

 • Mobiilirakendusega kogutud andmed edastatakse Miratagi pilvekeskkonda.
 • Veebipõhine tööriist annab hea ülevaate kontrollpunktide külastustest ja mis tahes muudest andmetest, mida kogutakse mobiilirakendusega.
 • Aruandeid on võimalik eksportida PDF ja Exceli dokumentidesse.
 • Veebipõhine tööriist pakub paindlikke võimalusi kogu seadistuse kohandamiseks, sh mobiilirakenduses kasutatavate aruandevormide muutmiseks.

Tagage piiratud juurdepääs kliendi juhtivtöötajatele ja lõpptarbijatele

 • Kontoritöötajatel, kliendi juhtivtöötajatel kui ka lõpptarbijatel on juurdepääs veebipõhisele keskkonnale.
 • Iga kasutaja saab juurdepääsu ainult nendele andmetele, mis puudutavad nende asukohta ning sooritada toiminguid, millele neil on juurdepääs antud.

Saage e-posti ja SMS-teavitusi

 • E-posti teel saadetud aruanded annavad kiire ülevaate veebipõhisesse keskkonda sisselogimiseta.
 • E-posti ja SMS-teavitusi võib samuti kasutada teavituste saamiseks järgmistel juhtudel:
  • ülesanded on täitmata jäänud
  • lisatakse konkreetse sisuga aruanne (nt avastatakse probleem hoones).

Modern quality assurance software

Miratag is a set of mobile applications and online tools that lift the quality control possibilities to a new level. We use the advantages of modern technologies like smartphones, NFC tags (Near Field Communication) and BLE beacons (Bluetooth Low Energy) to make the filling and collecting of quality control sheets as easy as possible.

Our easy to access online tool gives a real-time overview of all the data collected and helps to monitor any deviations from the set schedules and norms. The built-in and customizable notifications keep you up to date with all the alerts and help to prevent issues that may arise.

Miratag helps to save time on employee training, minimize the time spent on quality monitoring and assures the quick understanding of deviations.

Try it for free

HACCP - Hazard analysis and critical control points
Collect temperatures using mobile phones and BLE-sensors
Collect temperatures using mobile phones and temperature sensor NFC-tags
Collect temperatures using mobile phones and NFC-tags
Collect room cleaning time-sheets using mobile phones and NFC-tags
Writing off products using Miratag mobile app
Circle K logo
ISS logo
Securitas logo
USS logo
Tallinn Airport logo
Havi logo
Eesti Raudtee logo
Struve logo
Bullerei logo
Andronaco logo
Willer logo
ISO TÜV logo
BVLK logo